Knappe Koppen Volg ons op Linkedin

Knap krachtig

knApPe kOpPen communicatie gelooft in de kracht van creatie. Een tekstproductie maakt vaak deel uit van een totaalconcept waarin vorm en inhoud bij elkaar komen. Een optimale afstemming leidt tot krachtige producties, want de effectiviteit schuilt in de juiste combi.
De werkvolgorde is variabel. Afhankelijk van het beoogde einddoel starten we vanuit de inhoud of de vorm. Daardoor ontstaat er vrijheid voor creativiteit. Ruimte voor andere verbindingen en nieuwe kansen. Want juist die ruimte heb je nodig aangezien nieuwe ideeën nooit in bestaande denkpatronen passen. Daarbij is creativiteit echter niet het hoogste doel. Het is een middel dat heel gericht wordt ingezet, want wie niet mikt, die raakt ook niks.

“Mikken is raken.”

Knap krachtig